Klubunk története

1997 tavaszán egy Kovászna megyei elismert üzletemberekből és specialistákból álló csoport huszadmagunkkal meghívást kaptunk a hollandiai Rijssen város Rotary Klubjától, hogy harminc napig részt vegyünk egy szemináriumon, amely bemutatja a Rotary hollandiai tevékenységét, a megalapítás óta eltelt huszonöt évben felvállalt alapelveket, célokat és akciókat.Ezen az élményen elindulva Hollandiából visszaérkeztünkkor néhány barát eldöntöttük, hogy nevünket a megye első Rotary Klubjának megalapításához kötjük. 

Az „Első Lépések” nehezek voltak, de a rijsseni és a brassói Rotary Klubok által segítve lassan sikerült hetente találkoznunk, hogy megszerveződjünk, terveket kovácsoljunk, és hogy megismerkedjünk a Rotary tagok által majdnem száz évig világszerte kegyelettel kezelt szabályokkal.Mikor úgy ítélték, hogy meg tudunk állni a saját lábunkon, 2000. október 19-én az egyesült államokbeli Rotary International főhadiszállásáról megkaptuk a Rotary Chartát, amely megerősíti a Rotary csodálatos univerzumába való belépésünk elismerését.

Beke Tibor barátunk vezetése alatt, aki egyben első klubelnökünk volt, mi az alapító tagok karitatív tevékenységekbe kezdtünk pénzalapok gyűjtésére, adományokat juttattunk a hátrányos helyzetűeknek és az anyagi forrásokat nélkülöző tehetséges gyerekeknek egyaránt, a Kovásznamegyei közösségek tagjainak.Működésünk tíz évében bizalmunk képességeinkben megnőtt, hiszen olyan eseményeket szerveztünk, amelyek évről-évre fontosabbak és kiterjedtebbek lettek, és a színvonal, amit kitűztünk, fokozatosan magasabb lett.

Akik a klub vezetésében következtek: Németh Csaba Iosif építészmérnök, Füstös Imre mérnök, Szőcs Gyula mérnök, Dr. Lukács Andrei, Dr. Cherestes Ioan, Füstös Tibor mérnök, Fazakas Csaba mérnök, és az idén Keresztes Zoltán közgazdász, barátaink, akik külön-külön mind a fejlődés új soraival gazdagítottak bennünket a tevékenységek és a belső szervezések terén egyaránt.

Új tagokat köszöntöttünk, mások távoztak a klubból, csak úgy mint a mindennapi életben, de azok, akik maradtak kompenzálták a hiányokat, integrálttá tettek, felelősebbé, érdekesebbé, keresettebbé és szeretettebbé.

Visszatekintve a karitatív tevékenységek megváltoztatták a viselkedésünket, azt, ahogyan másokra tekintettünk a közösségben, azokra, akiknek problémáik vannak az életben. Semmi sem tett minket boldogabbá, mint azok a pillanatok, amikor megajándékozhattunk másokat körülöttünk a tevékenységeink gyümölcsével, amikor mosolyt hozhattunk a szenvedő gyerekek és idősek arcára.

Szeretnénk határozottan kihangsúlyozni, hogy karitatív tevékenységeink mindig is teljesen érdek- és hátsószándéktól mentesek voltak, jelen pillanatban is azok, és a jövőben is azok lesznek közel érezvén magunkat a közösséghez, amiből származunk, és ahova az enyhülés morzsáját szeretnénk hozni.

A sepsiszentgyörgyi Rotary Klub szeretne meghatározó érték lenni a helyi közösségi életben, ahol a közösségi fejlődésre koncentrálva projektek sorozatát szeretné véghezvinni. Ezen nemes célok elérésének éredekében továbbra is kérjük a helyi és a megyei hatóságok, a helyi kormányzati és civil szervezetek támogatását, s végül, de nem utolsó sorban, a megye gazdasági egységeit kérjük, hogy segítsenek és támogassanak mint szponzorok a különböző közösségi tagokat támogató programok és kezdeményezések kivitelezésében.