Rotary International

A Rotary világszerte egyesített üzlet és szakmabeli vezetők szervezete, amely:

  • – Humanitárius szolgáltatásokat nyújt
  • – Magas etikai színvonalat alkalmaz minden tevékenységben
  • – Jóakaratot és békét eszközöl világszerte

1905-ben az egyesült államokbeli Chicagóban Paul Harris ügyvéd három másik üzletemberrel – névleg Silvester Schiele szénkereskedővel, Gustavus Loehr bányamérnökkel és Hiram Shorey szabóval – megalapítottak egy csoportot, amely teljes nyitottságra és őszinteségre épült, a kezdetektől felállítva egy privilégiumokat elutasító szabályt: egyik sem részesülhet előnyben semmilyen módon. Harris azért hívta az új klubot Rotarynak, mert a rotáció szó jelentése kifejezte a találkozók üzleti színhelyeinek váltakozását.
A szervezés folyamata nagyon egyszerű volt, ami miatt a mai napig is kitartott: a baráti kör kitágult klubot hozva létre, a tagokat pedig a professzionalizmus jegyében illetve a társadalmi, családi és üzleti életük erkölcsisége alapján választották ki.

1910-ben Paul Harris a Rotary International első elnöke lett, amitől kezdve az „egy elnök, egy év” kritériumot a legmagasabb pozíciójú Rotary tagra is alkalmazták. Később a klubok növekvő száma miatt szükség volt arra, hogy a földrajzi közelség alapján körzeteket határozzanak meg, amelyek tevékenységeit külön kormányzók ellenőrizték.
Egyenrangúak társulataként – mindenikük elismert a maguk szakmai területén, jó természetnek és kiemelkedő tiszteletnek örvendenek, kiváló szakmabeliekként, a helyi közösség vezetőiként dolgoznak – a Rotary szorgalmazza szakmailag és társadalmilag a segítőkészség ideálját a nyilvánosság fele, miközben az integritás bizonyítékát adja.
A klubot egy elnök vezeti, aki egy évig őrzi meg pozícióját az újraválasztás lehetősége nélkül.
Elvárás a Rotary-tagok felé, hogy rendszeresen jelenjenek meg a heti klubtalálkozókon, ahol lehetőségük van projektekben részt venni anyagi hozzájárulással illetve támogatás szervezésével a közösség számára, lehetőséget kapnak arra, hogy a szervezeteket acselekvés négy irányába aktivizálják: belső, szakmai, helyi és nemzetközi nyilvános érdekek irányába.

A Rotary első emblémája egy egyszerű kocsikerék volt, civilizációt és mozgást jelképezett, 1905-ben rajzolta Montague Bear.
1923-ban a jelenlegi kereket fogadták el huszonnégy foggal és hat küllővel.